Paket Tip Kuleler

Paket tip su soğutma kuleleri, su debisi saatte 0-1200 m³ arasındaki tesislerde kullanılırlar. Alternatiflerine oranla daha uzun ömürlü bir malzeme olan Camelyaf Takviyeli Polyester’den (CTP) imal edilen paket tip su soğutma kulelerinin, işletme ve bakım giderleri düşük ve kullanımları kolaydır. CTP paket tip kuleler kendi kategorilerinde en kaliteli su soğutma kuleleridir.

Kule gövdesi ile taşıyıcı kiriş ve kolonlar, CTP'’den imal edilirler. Damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan kule elemanları paslanmaya karşı dayanıklı PVC, Polipropilen (PP), CTP veya paslanmaz metalden oluşur. İsteğe bağlı olarak, kulenin en alt kısmında bulunan soğutulmuş su toplama havuzu da CTP malzemeden imal edilir.

Paket tip kuleler, kurulduktan sonra gerekirse kolayca kaldırılıp taşınabilirler. Modüler bir yapıya sahiptirler.

Kullanılan malzemeler korozyona karşı dayanıklı ve birbiriyle uyumlu olduğundan CTP paket tip kuleler diğer alternatif malzemeden yapılan kulelere göre çok daha uzun ömürlüdür. Paket tip kuleler boya ve bakım gerektirmez.

Paket tip su soğutma kulesinin malzeme ve elemanları ile ilgili teknik bilgiler. >>>

Paket tip su soğutma kulelerinin tasarımı için gerekli ve yardımcı bilgiler. >>>

Tanıtım broşürü için >>>