İnşai Tip Kuleler

İnşai tip su soğutma kuleleri, su debisi saatte 200 m³'’ü aşan tesislerde kullanılırlar. Mesela enerji santralleri, petrokimya tesisleri, rafineriler ve demir çelik fabrikaları inşai tip su soğutma kulesi kullanır. Bu kuleler, ana taşıyıcı kirişler ve kolonlar üzerine kurulurlar. Kulelerin diğer parçaları sahaya getirilerek montajları yapılır.

Kulenin taşıyıcı ana konstrüksiyon malzemesinin belirlenmesinde ekonomik ömür, yatırım maliyeti ve yapım süresi rol oynar. Yaygın olarak emprenyeli ahşap kullanıldığı gibi, betonarme veya cam takviyeli polyester (CTP) de ana taşıyıcı konstrüksiyon malzemeleri olarak kullanılabilir. Kulenin diğer elemanlarını oluşturan damla tutucu, su dağıtım sistemi, dolgu elemanları gibi soğutma suyu ile direk temasta olan parçalar ise paslanmaya karşı dayanıklı PVC, PP (Polipropilen), CTP ve paslanmaz metalden oluşur. Su soğutma kulesinin yerleştirileceği betonarme alt yapı, aynı zamanda soğutulmuş su havuzu olarak kullanılır.

İnşai tip su soğutma kulelerini sınırsız sayıda bitişik hücreden oluşturmak mümkündür. Hücre sayısını belirlerken, işletmenin randımanı, bakımının kolaylığı ve arıza durumlarında devre dışı kalmasının maliyeti göz önünde tutulur. Bu tip kulelerde proje, müşterimizin işletme şartları ve ihtiyaç duyduğu soğutma kapasitesine göre, şirketimiz ile yapacağı fikir alış-verişi sonucu şekillenir.

İnşai tip su soğutma kulesinin malzeme ve elemanları ile ilgili teknik bilgiler. >>>

İnşai tip su soğutma kulelerinin tasarımı için gerekli ve yardımcı bilgiler. >>>

Tanıtım broşürü için >>>