Kule Çalışma Prensipleri

Su soğutma kuleleri çalışma prensiplerine göre karşı akışlı ve çapraz akışlı kuleler olmak üzere ikiye ayrılır. Karşı akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı süzülürken hava aşağıdan yukarı hareket eder. Çapraz akışlı su soğutma kulelerinde su yukarıdan aşağı inerken hava akımı yataydır. Karşı akışlı kuleler, diğerlerine oranla daha etkilidir. Son yıllarda tercih edilen teknoloji olan ve Yolyapı'’nın uzmanlaştığı karşı akışlı kulelerin çalışma prensibini ayrıntılı olarak incelemekte fayda var.

Karşı akışlı cebri çekişli tip su soğutma kulelerinde, sistemde ısınan su kule içerisine alındıktan sonra, yukarıdan aşağıya doğru fıskiyeler yardımı ile tüm kule oturma alanına üniform olarak püskürtülür. Bu sırada, hava, fan yardımı ile cebri olarak dolgular içerisinden yukarı doğru emilir. Püskürtülen su kütlesinin kule dolguları üzerinde süzülürken parçalanması ve emilen hava ile karşılaşarak bir kısmının buharlaşması ile soğuması sağlanır. Buharlaşmanın gerçekleşmesi ile nemi artan hava, kulenin en üstünde yer alan fan yardımı ile atmosfere atılır.