Farkımız

Yolyapı'nın su soğutma kuleleri alternatif ürünlerle karşılaştırıldığında her bakımdan üstündür. Enerji sarfiyatı ve bakım giderleri çok düşüktür. Maliyetleri diğer yerli üretilen kulelere göre nisbeten yüksek olmakla birlikte işletme ömrü çok daha uzun olduğundan en ekonomik yatırımdır. Soğutma performansı ihtiyacı tam karşıladığından kullanan işletmenin verimliliğini artırır ve çalışmaya başladığı andan itibaren kazandırır. Ayrıca yedek parça temini özellikle ithal kulelerle karşılaştırıldığında çok daha kolay ve ucuzdur.

Bütün bunlar göz önünde tutulduğunda Yolyapı su soğutma kulelerinin alternatifler arasında en üstün özelliklere sahip ürünler olduğu ortaya çıkmaktadır. Elbette bu Cargill, Toyota, Ülker, Ford Otosan, Vestel gibi müşterilerimizin artan soğutma ihtiyaçlarını neden ikinci, üçüncü, veya daha çok kez Yolyapı kuleleri alarak karşıladıklarını açıklamaktadır.

Yolyapı su soğutma kulelerinin alternatif ürünlerle karşılaştırması:

 Enerji SarfiyatıBakım GiderleriMaliyet /
İşletme Ömrü
PerformansYedek Parça
Yolyapı KulesiDüşükDüşükEkonomikYüksekKolay ve ucuz
Radyal KuleÇok YüksekYüksekOrtaOrtaOrta
NC KuleYüksekYüksekOrtaDüşükOrta
İthal KulelerDüşükOrtaOrtaYüksekZor ve pahalı